San Breixo de Parga

Servicios:
Habitantes: 
< 50
Municipio: 
Guitiriz
Provincia: 
Lugo