Pregontoño

Servicios:
Habitantes: 
< 50
Municipio: 
Arzúa
Provincia: 
A Coruña