O Pereiro (Laraxe)

Servicios:
Habitantes: 
240
Municipio: 
Cabanas
Provincia: 
A Coruña