Savignac (Gironde)

Habitantes: 
637
Municipio: 
Savignac (Gironde)
Departamento: 
Gironda