Bicicleta del Tour 2004 e iglesia, Saint-Jean-Mirabel

saint-jean-mirabel.jpg

Bicicleta del Tour 2004 e iglesia, Saint-Jean-Mirabel
Bicicleta del Tour 2004 e iglesia, Saint-Jean-Mirabel