Iglesia de Saint-Eusébie, Montredon

iglesia-montredon.jpg

Iglesia de Saint-Eusébie, Montredon
Iglesia de Saint-Eusébie, Montredon