Iglesia y torre con arco, Pouylebon

Iglesia y torre con arco, Pouylebon
Localidad / Provincia: