Praza da Igrexa de Lalín

Praza da Igrexa de Lalín
Localidad / Provincia: